• Luonnollisesti Orivesi!

  • Kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

  • Luonto lumoaa ympäri vuoden

  • Tule asumaan ja yrittämään!

  • Orivesi tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet

KOKOUSAJAT VUONNA 2017

KAUPUNGINVALTUUSTO

Kaupunginvaltuusto kokoontuu keskimäärin kahdeksan kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään valtuuston istuntosalissa pääsääntöisesti klo 18.00 alkaen, kokouspäivä maanantai. Kokouksista ilmoitetaan kokousta edeltävänä torstaina Oriveden Sanomissa ja kokouskutsu julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivuilla. Valtuuston kokoukset ovat julkisia.

Suunnitellut kaupunginvaltuuston loppuvuoden 2017 kokousajat: 

ma 28.8.2017 klo 18.00
ma 23.10.2017 klo 18.00 
ma 27.11.2017 klo 13.00 


Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kunkin kokouksen osalta erikseen julkaistavalla kokouskuulutuksella.


KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka toinen maanantai klo 15.00 alkaen ja tarpeen mukaan muulloinkin. 

Kaupunginhallituksen kokousajat loppuvuonna 2017:

Ma  14.08.2017  klo 15.00
Ma 21.8.2017 klo 15.00
Ma 11.9.2017 klo 15.00
Ma 25.9.2017 klo 15.00
Ma 9.10.2017 klo 15.00
Ma 30.10.2017 klo 15.00
Ma 13.11.2017 klo 15.00
Ma 20.11.2017 klo 15.00 (tarvittaessa)
Ma 11.12.2017 klo 15.00

Kokoukset pidetään kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kokousviikon perjantaina klo 13.00 alkaen yleisessä tietoverkossa, ellei kokouksessa päätetä muuta nähtävänäpitämisaikaa tai -paikkaa.
 

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA

Lasten ja nuorten lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 18.00. Paikka sovitaan erikseen.

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden pääkirjastossa sen aukioloaikana neljäntenä (4.) työpäivänä kokouksesta.


ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA

Elämänlaatulautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa torstaina alkaen klo 17.00 kaupungintalon kokoushuoneessa.

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden pääkirjastossa sen aukioloaikana neljäntenä (4.) työpäivänä kokouksesta.


TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin tarpeen mukaan alkaen kello 16.30 kaupungintalon kokoushuoneessa.

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa alkaen neljäntenä (4.) työpäivänä kokouksesta.


YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristölautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin kolmen - neljän viikon välein alkaen kello 17.00 kaupungintalon kokoushuoneessa.

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa neljäntenä (4.) työpäivänä kokouksesta. Maa-aineslupa-, rakennus- ja ympäristölupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Julkipano on nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla noin 3-4 päivän päästä kokouksesta.


TIEJAOSTO

Tiejaoston kokoukset pidetään tarvittaessa kaupungintalon kokoushuoneessa.

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupunginviraston teknisessä toimistossa sen aukioloaikana neljäntenä (4.) työpäivänä kokouksesta.

 
Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävillä päätöksentekoa seuraavana arkimaanantaina kyseisen viranhaltijan työhuoneessa klo 13.00-15.00 välisen ajan tai maanantain ollessa pyhäpäivä sitä seuraavana arkipäivänä.

Nähtäville asettaminen ei koske niitä pöytäkirjoja tai päätöksiä, jotka ovat muulla tavoin tiedoksi saatettu tai jotka on säädetty muutoin salassa pidettäviksi.