• Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

 

Presidentinvaalit 2018

 

Presidentinvaali sunnuntaina 28.1.2018, ennakkoäänestys kotimaassa 17.–23.1.2018.

Mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018, ennakkoäänestys kotimaassa 31.1. - 6.2.2018.

 

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Mikäli joku ehdokkaista saa ensimmäisessä vaalissa yli puolet hyväksytyistä äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Presidentinvaalissa ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimeenpanosta. Oikeusministeriön lisäksi vaaliviranomaisia ovat

•vaalipiirilautakunnat

•jokaisessa kunnassa kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat sekä ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat

•Väestörekisterikeskus ja maistraatit

•Ulkoasiainministeriö.


www.vaalit.fi 


Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Henkilöllisyystodistus ja sen esittäminen äänestyspaikalla

Äänioikeutettu on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennen äänestämistä esim. poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen kela-kortti. Äänioikeutettu, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi anoa äänestämistä varten maksutonta väliaikaista henkilökorttia Pirkanmaan poliisilaitokselta.