Sulje

Tietoa evästeistä

Sivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja. Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Jos käytät useampaa eri selainta, muista poistaa evästeet kaikista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntalain mukaan kunnan perustehtävä.

Hyvinvointi on laaja ja moniulotteinen käsite. Pohjimmiltaan hyvinvointikäsite on subjektiivinen ja se rakentuu ulkoisista hyvinvoinnin edellytyksistä sekä kokemuksellisista elementeistä.

Terveyden edistämisellä ymmärretään kaikkea sitä toimintaa, joka lisää terveyttä ja toimintakykyä sekä vähentää terveysongelmia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja. Se on suunnitelmallista terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiin, kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen vaikuttamista.

Terveydenhuoltolaki (1326/30.12.2010) määrittelee, että kunnan tehtävä on tarjota kaikille asukkailleen yhtäläiset edellytykset terveeseen elämään. Terveydenhuoltolaki on asettanut kunnille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä velvoitteita. Yksi näistä velvoitteista on hyvinvointikertomuksen valmisteleminen kerran valtuustokaudessa sekä hyvinvoinnin vuosittainen raportointi valtuustolle (1326/2010, Luku 2 § 12).

Hyvinvointikertomus on kaupunginvaltuuston hyväksymä työväline; julkinen asiakirja. Hyvinvointikertomus kytkee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman osaksi kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa. Kertomus nostaa esiin poikkihallinnolliset hyvinvoinnin taustatekijät, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Se auttaa kaupunkiorganisaatiota vastaamaan uuden terveydenhuoltolain velvoitteisiin.

Oriveden kaupungin hyvinvointikertomuksessa hyvinvointia tarkastellaan eri elämänvaiheiden kautta. Hyvinvointia syntyy ihmisten itsensä, lähiyhteisön, palvelujärjestelmän ja yhteiskuntapolitiikan yhteisen toiminnan tuloksena. Hyvinvointi on ihmisten itsenäistä, turvallista, terveellistä ja sosiaalista selviytymistä sekä viihtymistä omassa asuin- ja toimintaympäristössä.

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus on hyväksytty kaupungin valtuustossa 7.4.2014 (§ 26).

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus (pdf)

Oriveden kaupungin hyvinvointitilinpäätös vuodelta 2017 hyväksytty valtuustossa 2.7.2017 (§ 39).

Oriveden kaupungin hyvinvointitilinpäätös 2013-2016

 

Oriveden kaupungin hyvinvointikertomus vuodelta 2015 ja hyvinvointisuunnitelma 2017 (pdf)

Hyvinvointifoorumi järjestetään kahdesti vuodessa. Pääsääntöisesti toinen on avoin tilaisuus, jonne ovat tervetulleita kaikki kuntalaiset ja toinen tilaisuus on suunnattu tietylle kohderyhmälle (esim. koululaiset). Hyvinvointifoorumeiden kautta työryhmä haluaa kuulla eri ikäisiä kuntalaisia, saada näkemyksiä kunnan hyvinvoinnin tilasta sekä ideoita ja toiveita hyvinvoinnin kehittämiseksi. Tilaisuuksissa saatua palautetta hyödynnetään hyvinvointikertomuksen laadinnassa.


Lisätietoja:
Hyvinvointikoordinaattori
Tuija Peurala
p. 040 1339 263
tuija.peurala@orivesi.fi