• Nopea junayhteys Tampereelle

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

Päätösten tiedoksi antaminen järjestäytymättömälle osakaskunnalle; kiinteistö 562-419-878-2 Yhteinen Myllypalsta

21.03.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisen yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista koskevan päätöksen ja 144 §:n mukaisen aloitusoikeuden ennen luvan lainvoimaisuutta koskevan päätöksen tiedoksi antaminen järjestäytymättömälle osakaskunnalle

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 13.3.2018 § 32 päättänyt myöntää Elenia Oy:lle maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisen luvan 0,4 kV:n maakaapelin sijoittamiseksi tilojen rajalle sekä noin 7 metrin matkalle kiinteistölle 562-419-878-2 Yhteinen Myllypalsta ja maankäyttö-ja rakennuslain 144 §:n mukaisen aloitusoikeuden ennen luvan lainvoimaisuutta.

Päätökset ovat nähtävillä 21.3.2018–27.4.2018 Oriveden kaupungin rakennusvalvonnassa (osoite: Keskustie 23, 35300 Orivesi) arkisin kello 9.00–15.00.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä 21.3.2018. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksiin liitetystä valitusosoituksesta.

Orivesi 21.3.2018
Oriveden kaupungin ympäristölautakunta

Näytä kaikki ilmoitukset