• Tule asumaan ja yrittämään!

  • Orivesi tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet

  • Kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

  • Luonto lumoaa ympäri vuoden

  • Luonnollisesti Orivesi!

Oriveden kaupungin toimielimien kokousten aika ja paikka sekä pöytäkirjojen nähtävillä pito vuonna 2017

04.08.2017

ORIVEDEN KAUPUNGIN TOIMIELIMIEN KOKOUSTEN AIKA JA PAIKKA SEKÄPÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO VUONNA 2017

Kaupunginvaltuusto kokoontuu keskimäärin kahdeksan kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään valtuuston istuntosalissa pääsääntöisesti klo 18.00 alkaen, kokouspäivä maanantai. Kokouksista ilmoitetaan kokousta edeltävänä torstaina Oriveden Sanomissa, kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivuilla julkaistavalla kuulutuksella.

Kaupunginhallitus kokoontuu säännönmukaisiin kokouksiin klo 15.00 alkaen, kokouspäivä on maanantai. Kokoukset pidetään kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. 

Elämänlaatulautakunnan kokoukset pidetään noin kerran kuukaudessa torstaisin klo 16.30 alkaen. Lisäksi kokous voidaan kutsua koolle tarpeen vaatiessa muinakin ajankohtina. 

Lasten ja nuorten lautakunnan kokoukset pidetään noin kerran kuukaudessa pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 18.00. Paikka sovitaan erikseen.

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin tarpeen mukaan alkaen kello 16.30 kaupungintalon kokoushuoneessa.

Ympäristölautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin noin neljän viikon välein alkaen kello 17.00 kaupungintalon kokoushuoneessa.

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kunkin kokouksen osalta erikseen julkaistavalla kokouskuulutuksella.

Kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousviikon perjantaina yleisessä tietoverkossa klo 13.00 alkaen. Lasten ja nuorten lautakunnan sekä elämänlaatulautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä Oriveden pääkirjastossa neljäntenä työpäivänä kokouksesta. Teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa neljäntenä työpäivänä kokouksesta klo 13 alkaen.

Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävillä päätöksentekoa seuraavana arkimaanantaina kyseisen viranhaltijan työhuoneessa klo 13.00–15.00 välisen ajan tai maanantain ollessa pyhäpäivä sitä seuraavana arkipäivänä.

Kaupungin internet-sivuilla: www.orivesi.fi julkaistaan kaupunginhallituksen, kaupunginvaltuuston, lasten- ja nuorten lautakunnan-, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan ja elämänlaatulautakunnan pöytäkirjat.

Nähtäville asettaminen ei koske niitä pöytäkirjoja tai päätöksiä, jotka ovat muulla tavoin tiedoksi saatettu tai jotka on säädetty muutoin salassa pidettäviksi.

 

ORIVEDEN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

Näytä kaikki ilmoitukset