• Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Kulttuuria ja perinteitä

Kuulutus ympäristölupapäätöksen antamisesta

28.04.2017

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 25.4.2017 päättänyt antaa seuraavan ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen lupapäätöksen:

- Ympäristölupa Juho Eskolalle eläinsuojalle tilalle Alanen 177-413-1-142, joka sijaitsee Juupajoen kunnan Porvolan kylässä osoitteessa Kokkilantie 41, 35550 Salokunta.

Päätös annetaan 2.5.2017, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Päätös on yleisesti nähtävänä 2.5.2017 – 1.6.2017 Juupajoen kunnanvirastossa osoitteessa Koskitie 50, 35500 Korkeakoski ja Oriveden kaupunginviraston ympäristötoimistossa osoitteessa Keskustie 23, 35300 Orivesi viraston aukioloaikoina.


Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 1.6.2017.

Toimistosihteeri Soile Kontu

 

Näytä kaikki ilmoitukset