• Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Nopea junayhteys Tampereelle

Kuulutus maa-ainesten ottolupaa koskevan päätöksen ja ympäristölupapäätöksen antamisesta

29.09.2017

Kuulutus maa-ainesten ottolupaa koskevan päätöksen ja ympäristölupapäätöksen antamisesta

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 26.9.2017 myöntänyt maa-aineslain (555/1981) 4 ja 4a §:n mukaisen maa-ainesluvan ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Maansiirto Väinö Tenkanen Ky:lle maa-ainesten ottamiseen, louhintaan ja murskaamolle Voitilan kylässä osoitteessa Mäntäntie 976, 35320 Hirsilä sijaitsevalle tilalle Sarvenosa 562-431-3-125 ottamissuunnitelmassa rajatulle vaiheen I ja II alueelle.

Päätös annetaan 2.10.2017, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Päätös on yleisesti nähtävänä 2.10.2017 – 1.11.2017 Oriveden kaupunginviraston ympäristötoimistossa osoitteessa Keskustie 23, 35300 Orivesi viraston aukioloaikoina.


Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 1.11.2017.

Toimistosihteeri  Soile Kontu

 

Näytä kaikki ilmoitukset