• Luonnollisesti Orivesi!

  • Ihmisen paras kesäkaupunki

Kuulutus: maa-aineslupahakemus tilat Kaunisto RN:o 7:184 ja Metsä-Pulmunen II RN:o 12:24, hakijana Hämeen Kuljetus Oy

14.05.2018

MAA-AINESLUPAHAKEMUS

Hämeen Kuljetus Oy on hakenut maa-aineslupaa hiekan ottamiseen 8,62 hehtaarin alueelta tiloilta Kaunisto 562-431-7-184 ja Metsä-Pulmunen II 562-431 12-24 Oriveden kaupungin Voitilan kylästä. Alue sijaitsee Hirsilän taajaman pohjoispuolella noin 3 km:n etäisyydellä Hirsilästä.

Hakija: Hämeen Kuljetus Oy
Osoite: Sarankulmankatu 14, 33900 Tampere
Kiinteistöt:  Kaunisto RN:o 7:184 ja Metsä-Pulmunen II RN:o 12:24

Hakemuksen nähtävänä olo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 14.5 - 12.6.2018 viraston aukioloaikoina Oriveden kaupunginviraston ympäristötoimistossa osoitteessa Keskustie 23, 35300 Orivesi. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat lisäksi keskeisiltä osin nähtävänä Oriveden kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.orivesi.fi.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksesta on toimitettava ympäristölautakunnalle nähtävänä oloaikana osoitteella Oriveden kaupunki, ympäristölautakunta, Keskustie 23, 35300 Orivesi tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@orivesi.fi. Lisätietoja antavat ympäristöinsinööri Tarja Viteli (p. 050 5420 514) ja II rakennustarkastaja Esko Mäntysaari (p. 050 5944 491).

Ympäristölautakunta

Maa-aineslupahakemus Hämeen Kuljetus Oy.pdf

Ottamissuunnitelma Hämeen Kuljetus Oy.pdf

 

Näytä kaikki ilmoitukset