• Luonto lumoaa ympäri vuoden

  • Tule asumaan ja yrittämään!

  • Orivesi tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

Kuulutus: Katusuunnitelman laatiminen Kääjäntielle

07.12.2017

KUULUTUS

KATUSUUNNITELMAN LAATIMINEN KÄÄJÄNTIELLE

 
Oriveden kaupunki on käynnistämässä katusuunnitelman laatimista Kääjäntielle.
.
Suunnittelun kohteena oleva Kääjäntie ja siihen liittyvä kevyen liikenteen väylä peruskorjataan/rakennetaan Kääjäntie 5 (Lidlin liittymän) ja Naarajoentien välille. Suunnitteluun kuuluu myös Kääjäntien, Tapulintien ja Tapulinpolun hulevesi-, vesi- ja viemärijohtolinjojen peruskorjaukset/rakentamiset.
 
Katusuunnitelman laatiminen aloitetaan maastonmittauksilla viikolla 49 ja maaperätutkimuksilla tammikuussa 2018. 
 
Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla esittelemään suunnitelmaluonnosta yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Suunnitelman laatii Destia Oy, Infrasuunnittelu.

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville, jolloin osallisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmasta (maankäyttö- ja rakennusasetus 43 §).
 
Lisätietoja suunnittelusta antavat Oriveden kaupungissa kunnallistekniikan päällikkö Seppo Jokinen, puh. 0400 730 802 ja Destia Oy:ssä projektipäällikkö Ilpo Miekka puh. 040 582 5570.
 
Orivedellä 7.12.2017
Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus
 

Näytä kaikki ilmoitukset