• Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

Kuulutus Elisa Oyj:n hakemuksesta rakentaa ristikkomasto Orivedelle korvaamaan nykyistä mastoa

04.01.2018

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUKSEN
65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Elisa Oyj hakee lupaa nykyisen maston (korkeus 24 metriä) korvaamiseen ristikkomastolla (korkeus 42 metriä). Rakennuspaikka muodostuu määräalasta tilasta Hautakangas II 562-413-6-93 Oriveden kaupungissa. Rakennuksen osoite: Hautakankaantie 14, 35100 ORIVESI AS.
Hanketta koskevat hakemusasiakirjat ovat nähtävissä Oriveden kaupunginviraston rakennusvalvonnassa (osoite: Keskustie 23, 35300 ORIVESI) arkisin kello 9.00 -15.00.

Mahdolliset huomautukset hanketta kohtaan on toimitettava viimeistään 18.1.2018 Oriveden kaupungin rakennusvalvonnalle osoitettuna Oriveden kaupunginviraston rakennusvalvontaan (osoite: Keskustie 23, 35300 ORIVESI) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@orivesi.fi .

Orivedellä 4.1.2018
Oriveden kaupungin rakennusvalvonta

Näytä kaikki ilmoitukset