• Ihmisen paras kesäkaupunki

  • Luonnollisesti Orivesi!

Kirkkotien puistoalueen perusparannus- ja hoitosuunnitelma

09.05.2018

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 46 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että

KIRKKOTIEN PUISTOALUEEN PERUSPARANNUS- JA HOITOSUUNNITELMA

pidetään julkisesti nähtävänä 15.5.2018 - 28.5.2018 Oriveden kaupunginviraston teknisessä toimistossa (osoite Keskustie 23, 1. kerros) arkisin kello 9.00 - 15.00 sekä sähköisesti kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: www.orivesi.fi > Ilmoitustaulu > Kirkkotien puistoalueen perusparannus- ja hoitosuunnitelma

Mahdolliset muistutukset suunnitelman johdosta on osoitettava kirjallisesti tekniselle lautakunnalle ja toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteeseen Oriveden kaupunki, Tekninen lautakunta, PL 7, 35301 Orivesi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@orivesi.fi

Lisätietoja suunnitelmasta antavat tekninen johtaja Antti Jortikka puh. 040 133 9247 ja va. kaupunginpuutarhuri Taina Hokkanen-Kunelius puh. 040 515 1831.

Orivedellä 7.5.2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kuulutus Kirkkotien puistoalueen perusparannus- ja hoitosuunnitelma avautuu avautuu myös tästä linkistä (pdf-tiedosto)

Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 26.4.2018 § 32 Kirkkotien puistoalueen perusparannus- ja hoitosuunnitelma (pdf-tiedosto)

Kirkkotien puistoalueen perusparannus- ja hoitosuunnitelma (pdf-tiedosto)

Liite no.1 Kartta (pdf-tiedosto)

Liite no.2 Kuvat 1-3. (pdf-tiedosto)

Liite no.3 Puistosuunnitelma (pdf--tiedosto)

Liite no.4 Oriveden seurakunnanpuutarhuri Sirkku Kylä-Laason lausunto (pdf-tiedosto)
 

 

 

Näytä kaikki ilmoitukset