• Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

Julkipanoilmoitus / Ympäristölautakunnan poikkeamislupapäätös. Päätöksen antopäivä 13.11.2017.

10.11.2017

POIKKEAMISLUPAA KOSKEVIEN PÄÄTÖKSIEN ANTAMISESTA

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta poikkeamislupahakemuksesta päätöksensä 13.11.2017 , jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Oriveden kaupungin ympäristötoimistossa 13.11.2017 – 13.12.2017 viraston aukioloaikoina.

Rakennuspaikka  Rakennushanke tai toimenpide Päätös
Tilasta Jokiranta 562-432-8-43 n. 10000 m2 määräala
Uusi lomarakennus vanhan tilalle, kerrosala 210 krs-m², kerrosluku I
 
Myönnetty.


Orivedellä 10.11.2017

Soile Kontu
pöytäkirjanpitäjä

Näytä kaikki ilmoitukset