• Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

Julkipanoilmoitus / Ympäristölautakunnan maisematyölupapäätös. Päätöksen antopäivä 13.11.2017.

10.11.2017

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 128 §:N MUKAISTA MAISEMATYÖLUPAA KOSKEVIEN PÄÄTÖKSIEN ANTAMISESTA

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisesta lupahakemuksesta päätöksensä 13.11.2017, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Oriveden kaupungin ympäristötoimistossa 13.11.2017 – 13.12.2017 viraston aukioloaikoina.

Tila ja kiinteistötunnus Toimenpide Päätös
Tila Katila 562-449-1-141 metsänhakkuutoimet ranta-asemakaava-alueella  Myönnetty.


Orivedellä 10.11.2017

Soile Kontu
pöytäkirjanpitäjä

Näytä kaikki ilmoitukset