• Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Nopea junayhteys Tampereelle

Julkipanoilmoitus / Ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätös. Päätöksen antopäivä 13.11.2017.

10.11.2017

JULKIPANOILMOITUS MAA-AINESTEN OTTOLUPAA KOSKEVIEN PÄÄTÖKSIEN ANTAMISESTA (MAL 19 § 1 mom)

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta päätöksensä 13.11.2017, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Lupapäätös on nähtävillä Oriveden kaupungin ympäristötoimistossa 13.11.2017 – 13.12.2017 viraston aukioloaikoina.

Hakija Ottoalue (tila, RN:o) Toimenpide Päätös
Karpin Kaivin Oy Oriveden kaupunki, tila
Kumpula 562-432-2-90
 
Kalliokiviaines.
Jatkoajan myöntäminen 31.12.2019 saakka
maa-ainesluvalle 1/2015.
Myönnetty.


Orivedellä 10.11.2017

Soile Kontu
pöytäkirjanpitäjä

Näytä kaikki ilmoitukset