• Luonto lumoaa ympäri vuoden

  • Tule asumaan ja yrittämään!

  • Orivesi tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

Ilmoitus toimenpidelupahakemuksen vireilletulosta: hiihtomaan/-stadionin kenttäalueen ja siihen liittyvien ulkoilureittien rakentaminen

07.12.2017

ILMOITUS TOIMENPIDELUPAHAKEMUKSEN VIREILLETULOSTA

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Oriveden kaupungin ympäristölautakunnalle on jätetty toimenpidelupahakemus, jossa haetaan lupaa hiihtomaan/-stadionin kenttäalueen ja siihen liittyvien ulkoilureittien rakentamiseksi Leppästentie 105, 35100 Orivesi as -osoitteen kohdalla olevalle alueelle. Alue sijaitsee tilalla Tähtiniemi 562-413-75-1 ja alueen koko on noin 1 hehtaaria.

Hanketta koskevat hakemusasiakirjat ovat nähtävissä Oriveden kaupunginviraston rakennusvalvonnassa (osoite: Keskustie 23, 35300 ORIVESI) arkisin kello 9.00 - 15.00.

Mahdolliset huomautukset hanketta kohtaan on toimitettava viimeistään 21.12.2017 Oriveden kaupungin ympäristölautakunnalle osoitettuna Oriveden kaupunginviraston rakennusvalvontaan (osoite: Keskustie 23, 35300 ORIVESI) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@orivesi.fi .

Orivedellä 7.12.2017
Oriveden kaupungin ympäristölautakunta

Näytä kaikki ilmoitukset