• Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

Tiedote: Oriveden suojatiekulttuurissa parannettavaa kaikilla liikkujaryhmillä

12.06.2018

Oriveden kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä ja Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuuskoordinaattorihanke toteuttivat toukokuun aikana kyselyn suojatiekulttuurin haasteista. Kyselyyn vastasi 70 henkilöä. Karttavastauksia kertyi yli 100 pisteen verran.

Kyselyllä kartoitettiin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden toimintatapoja liikenteessä ja etenkin suojatiekäyttäytymisessä. Ongelmallisia suojateitä ja suojatietapaturmien tapahtumapaikkoja pyydettiin tuomaan esille kyselyn karttaosiossa.

Kysely nosti esille paljon negatiivisia tunteita toisia tienkäyttäjiä kohtaan. Suojatiekäyttäytymisessä on kuitenkin parannettavaa niin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden kuin autoilijoiden osalta.

Jalankulkijoiden suojatiekäyttäytymisen osalta eniten parannettavaa koetaan olevan heidän havaittavuudessaan pimeään vuoden aikaan. Jalankulkijoiden toivotaan myös keskittyvän nykyistä enemmän tienylitykseen sekä viestivän selkeämmin aikeistaan ylittää tie.

Pyöräilijöiden osalta merkittävimmäksi ongelmaksi koetaan se, että pyöräilijät eivät noudata tai tiedosta väistämisvelvollisuuttaan tilanteissa, joissa heidän pitäisi pyörätien jatketta ajaessaan väistää oikealta ja vasemmalta tulevaa liikennettä. Pyöräilijöillä on myös parannettavaa pimeällä näkymisessä.

Autoilijoiden toivotaan laskevan ajonopeuksia suojateiden kohdilla ja viestivän siten selkeämmin jalankulkijoille, että aikovat päästää heidät turvallisesti tien ylitse. Myös autoilijoiden vilkun käytössä on parannettavaa.

Suojatiekulttuurin parantamisen osalta vastaajat arvottavat liikennekasvatuksen ja viestinnän sekä liikenneympäristön turvalliset ratkaisut yhtä tärkeiksi keinoiksi. Molempia siis tarvitaan. Vastaajat toivat myös esille keinoja parantaa omia toimintamallejaan jalankulkijana, pyöräilijänä tai autoilijana liikkuessaan. Pää-osin itsensä haastaminen liittyi toisten parempaan huomioimiseen, tarkkaavaisuuden parantamiseen, turvalaitteiden parempaan käyttöön ja sääntötuntemuksen parantamiseen.

Kyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin oheisen yhteenvetoraportin kautta. Kyselyn karttavastauksiin voi puolestaan perehtyä seuraavan linkin takaa: http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/orivesisuojatie/

Lisätietoja:

Antti Jortikka, Oriveden kaupunki, p. 040 133 9247, antti.jortikka (at) orivesi.fi

Tuija Peurala, Oriveden kaupunki, p. 040 133 9263, tuija.peurala (at) orivesi.fi

Juha Heltimo, liikenneturvallisuuskoordinaattori, p. 050 369 4604 juha.heltimo (at) strafica.fi

Katso kaikki uutiset