• Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

Tiedote: Oriveden lukiolle ja yhteiskoululle yhteinen rehtori 1.8.2018 alkaen

15.05.2018

Oriveden kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, että Oriveden lukion ja yhteiskoulun organisaatiot yhdistetään hallinnollisesti elokuusta 2018 alkaen. Käytännössä yhdistäminen tarkoittaa sitä, että kumpaakin oppilaitosta johtaa yhteinen rehtori sekä apulaisrehtori. Kouluilla on tähän asti ollut omat rehtorit.

 

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto totesi, että muutoksen taustalla on kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamishanke, joka toteutettiin yhteistyössä BDO:n kanssa vuoden 2017 aikana. Hankkeessa yhtenä kehittämistavoitteena nousi esille lukion ja yhteiskoulun välisen yhteistyön tiivistäminen yhteisen hallinnon avulla. Päätöstä lykättiin syksyllä 2017 lukion rehtorin viransijaisjärjestelyjen vuoksi. Lukion rehtorin virkaa on kuluvana lukuvuonna hoitanut kasvatus- ja opetusjohtajan viran ohella Silja Silvennoinen.

 

− Uudistamishankkeessa vertailtiin vastaavankokoisten kouluyksikköjen johtamisen järjestämistä. Monissa paikoissa kouluja johtaa yksi virkarehtori ja yksi apulaisrehtori, totesi Kuusisto aloituspuheenvuorossaan. − Muutos ei vähennä koulujen johtamisresurssia.

 

Aihe herätti runsaasti keskustelua valtuuston kokouksessa. Ulla Eronen (kok) teki muutosesityksen, jonka mukaan valtuusto siirtäisi päätöksenteon vuodella eteenpäin tavoitteenaan ottaa uusi johtamisjärjestelmä käyttöön lukuvuonna 2020−2021. Perusteluina päätöksen siirtämiselle hän mainitsi useat yhtäaikaiset uudistukset oppilaitoksissa, kuten tunti- ja jaksojärjestelmän uudistamisen, yhteiskoulun siirtymävaiheen uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa sekä lukion uudet painotuslinjat.

 

Ilkka Hjerppe (sd) teki vaihtoehtoisen, sisällöltään hieman erilaisen muutosesityksen. Esityksessä ehdotettiin, että valtuusto päättää perustaa Oriveden yhteiskoulun ja lukion yhteisen rehtorin sekä apulaisrehtorin virat 1.8.2019 alkaen ja lakkauttaa nykyiset rehtorien virat päättymään 31.7.2019. Hjerppe totesi, että valtuustossa ei ole erimielisyyttä johtamisen uudistamisesta, vaan sen aikataulusta.

 

Valtuusto äänesti kahden muutosesityksen väliltä. Erosen esitys voitti äänin 12-7. Valtuutetuista 12 äänesti tyhjää. Toinen äänestys käytiin hallituksen pohjaesityksen ja Erosen esityksen välillä. Tulos kallistui niukasti hallituksen esityksen puolelle äänin 17−14. Uudet rehtorien virat pyritään saamaan hakuun mahdollisimman nopeasti.

 

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, juha.kuusisto@orivesi.fi, p. 0504015790

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Jakara, riitta.jakara@orivesi.fi, p. 044 4215084

Katso kaikki uutiset