• Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Oriveden kaupungin tulo- ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan

24.10.2017

Tiedote. Julkaistu 24.10.2017 klo 13.37

Oriveden kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden toiseksi viimeiseen kokoukseensa maanantaina 23.10. Valtuusto käsitteli tulo- ja kiinteistöveroprosenttien määräämistä ensi vuodelle sekä nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo-oikeutta kaupunginvaltuuston kokouksissa.

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle veroprosenttien säilyttämistä kuluvan vuoden tasolla. Keskustan valtuutettu Jyrki Tuomaala ehdotti kaupunginvaltuuston kokouksessa, että tuloveroa pudotettaisiin 0,25 prosenttiyksikköä. Hänen mukaansa tuloveroprosentin maltillisella pienennyksellä ei olisi suurta merkitystä kaupungin talousarvioon, mutta sillä voisi olla hyvinkin suuri vaikutus kaupungin houkuttelevuuteen. Timo Raita-aho (kesk) kannatti ehdotusta.

Usea valtuutettu nosti puheenvuoroissaan esille, että taloustilanteen näkymät ovat tulopohjan heikkenemisen ja tulevan maakuntauudistuksen takia sen verran huonot, ettei tuloveroprosentin pienennykseen ole realistista mahdollisuutta. Tuloveroprosentin laskemisen vaikutuksia uusien asukkaiden ja erityisesti työllisten houkutteluun ei nähty riittävinä taloustilanteen kannalta.

Asiasta päädyttiin äänestämään. Äänin 29-2 kaupunginvaltuusto päätti pitää vuoden 2018 tuloveroprosentin nykyisellä tasollaan eli 22 %:ssa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti myös kiinteistöveron kaikki verolajit tulevat säilymään vuonna 2018 nykyisellä tasolla:

- yleinen kiinteistövero 1,10 %

- vakituinen asunto 0,65 %

- muu asuinrakennus 1,25 %

- yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %

- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi kokouksessaan, että Oriveden nuorisovaltuuston edustaja saa läsnäolo- ja puheoikeuden valtuuston kokouksiin. Kaupunginhallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeutta ei myönnetty, mutta päätettiin, että nuorisovaltuuston edustaja voidaan kutsua paikalle tarvittaessa.

Katso kaikki uutiset