• Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

Lapsi- ja perhepalvelujen ammattilaiset jalkautuvat MLL:n perhekahvilaan ja seurakunnan perhekerhoon

11.01.2018

Oriveden kaupunki on mukana Lape-hankkeessa (lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma). Hankkeessa tavoitteena on kehittää hajanaisia palveluita lapsi- ja perhelähtöisiksi kokonaisuuksiksi (esim. matalan kynnyksen perhekeskukset), varmistaa oikea-aikainen ja -tasoinen palvelu sekä siirtää palvelujen painopistettä korjaavasta ennaltaehkäisyyn. Hanke kehittää osaltaan kuntien lapsi- ja perhepalvelujen ja tulevan maakunnan sote-palvelujen yhteistyömalleja.

Hankkeen puitteissa Orivedellä on tarkoitus pilotoida vuoden 2018 aikana lasten ja perheiden palvelujen jalkautumista lapsiperheiden kohtaamispaikkoihin. Pilotin kohteiksi on valittu MLL:n perhekahvila Järjestöjen Talolla (Latokartanontie 2) ja seurakunnan perhekerho Eräjärvellä (Eräjärventie 1553).

Työntekijät jalkautuvat kohtaamispaikkoihin kerran kuussa. Tarkoituksena on järjestää mm. matalan kynnyksen avovastaanottoa, info- ja keskustelutilaisuuksia sekä ryhmätoimintaa asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Vuoden aikana on tarkoitus kokeilla erilaisia toimintamalleja ja sisältöjä sekä kerätä asiakkailta ja jalkautuvilta työntekijöiltä palautetta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Näiden kokemuksien pohjalta jatkamme kohtaamispaikkojen ja perhekeskusmallin rakentamista siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin orivesiläisten lapsiperheiden tarpeita ja toiveita.

Lapsi- ja perhepalvelujen työntekijät tavattavissa kohtaamispaikoissa kevätkaudella seuraavasti:

Neuvolan terveydenhoitaja: Eräjärven perhekerho 22.1. klo 10.00 ja MLL:n perhekahvila 23.1. klo 10.30

Varhaiskasvatuksen johtaja: Eräjärven perhekerho 19.2. klo 10.00 ja MLL:n perhekahvila 20.2. klo 10.30. Lisäksi Hirsilän koululla 21.2. klo 17.00

Perheneuvolan sosiaalityöntekijä: Eräjärven perhekerho 19.3. klo 10.00 ja MLL:n perhekahvila 27.3. klo 10.30

Erityislastentarhaopettaja: Eräjärven perhekerho 23.4. klo 10.00 ja MLL:n perhekahvila 24.4. klo 10.30

Palveluohjaaja/perhetyö: Eräjärven perhekerho 21.5. klo 10.00 ja MLL:n perhekahvila 22.5. klo 10.30

 

Lisätiedot: Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala, tuija.peurala@orivesi.fi, puh. 040 133 9263

Katso kaikki uutiset