• Nopea junayhteys Tampereelle

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

Kuntalaiset otettiin mukaan ideoimaan kaupungin tulevaisuutta

04.10.2017

Orivesi uudistaa kaupunkistrategiansa - Kuntalaiset otettiin mukaan ideoimaan tulevaisuutta

 

Tiedote. Julkaistu 03.10.2017 klo 19:14.

Oriveden kaupunki

 

Orivedellä kokoonnuttiin maanantaina kuntalaisiltaan, jossa asukkaat saivat osallistua kaupungin tulevaisuuden suunnitteluun. Oriveden kaupunki määrittelee uuden kaupunkistrategiansa loppuvuoden aikana.

Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto esitteli tilaisuudessa tuloksia kuntalaiskyselystä, joka oli avoinna kaupungin verkkosivuilla syyskuussa. Kyselyyn saatiin 146 vastausta. Vastaajista 73 prosenttia on valmiita suosittelemaan Orivettä asuinpaikkana. Suurin osa vastaajista, 78 prosenttia, ei todennäköisesti aio muuttaa pois Orivedeltä.

− Tämä oli positiivinen viesti Oriveden viihtyisyydestä asuinpaikkakuntana, Kuusisto toteaa.

Vastaajien mukaan Orivesi on luonnonläheinen ja sympaattinen pikkukaupunki, jossa on turvallista asua. Vastauksissa nousivat esille toimivat peruspalvelut, hyvät harrastusmahdollisuudet ja tapahtumatarjonta sekä isojen tonttien edullisuus. Oriveden heikkouksiksi mainittiin valtatie 9:n välityskyky, korkea työttömyys ja heikkenevät kaupalliset palvelut.

Kyselyn perusteella kaupunki voi parhaiten vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin kehittämällä palveluja yhdessä kuntalaisten kanssa. Kuusisto pitää tulosta mielenkiintoisena.

Ideapajoissa esille kumppanuuspöytä ja luontomatkailu

Kuntalaisillan osallistujat pohtivat kaupungin kehittämistä ideapajoissa, joiden aiheina olivat kuntapalvelujen kehittäminen yhdessä kuntalaisten kanssa, elinkeinoelämän virkistäminen, nuorten hyvinvointi sekä kaupungin markkinointi.

Keskustelu oli vilkasta. Kuntalaiset toivoivat päättäjiltä jalkautumista kuntalaisten pariin myös haja-asutusalueille palveluja kehitettäessä sekä kumppanuuspöytämallin käyttöönottoa.
Nuorten vaikutus- ja harrastusmahdollisuuksien lisäämistä pidettiin tärkeänä. Kuntalaisillat ja sähköiset kyselyt koettiin hyviksi osallistumis- ja vaikuttamiskanaviksi. Vapaaehtoistyön ja yhdistysten merkitys nousi esille palvelujen tuottajana.

Elinkeinopajassa mietittiin Orivedelle sopivia uusia toimialoja. Erityisesti Oriveden luontomatkailupotentiaalin nykyistä voimakkaampi hyödyntäminen nostettiin keskusteluun. Keskustelijat toivoivat kaupungin ja yritysten välille tiivistä yhteistyötä sekä yrittäjien keskinäistä verkostoitumista.

Strategian valmistelu etenee syksyn aikana

Oriveden uutta kaupunkistrategiaa kehitetään syksyn aikana. Strategiaa laadittaessa kaupunki hyödyntää kuntalais- ja henkilöstökyselyn sekä asukasillan satoa. Strategiaa käsitellään johtoryhmässä, kehittämistoimikunnassa ja kaupunginhallituksessa. Valtuusto hyväksyy strategia-asiakirjan kokouksessaan marraskuun lopulla. Strategian kehitystyössä yhteistyökumppanina toimii BDO Oy.

Katso kaikki uutiset