• Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

Kaupunginvaltuuston kokous 12.2.2018: valtuuston kokouksia ei aiota videoida tässä vaiheessa

13.02.2018

Kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 12.2.2018 ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Esityslistalla oli viisi valtuustoaloitetta. Ensimmäisenä käsiteltiin keskustakuvan elävöittämistä koskeva, lähes kaikkien valtuutettujen allekirjoittama aloite, joka on jätetty huhtikuussa 2017. Aloitteeseen on vastattu värikkäiden katumattojen maalaamisella sekä katutaideprojekteilla. Varhaiskasvatuksen väki toteutti torin puihin sinivalkoiset koristeet marras-joulukuussa. Kaupungintalon ja uimahallin seiniin on tarkoitus toteuttaa taidetta ammattilaisten johdolla vuoden 2018 aikana. Aloite todettiin loppuunkäsitellyksi.

 

Seuraavaksi käsiteltiin Vasemmiston valtuustoryhmän helmikuussa 2017 jättämää valtuustoaloitetta markkinointiviestinnän ja tiedotuksen koulutuksesta. Todettiin, että päättäjille ja henkilöstölle järjestettiin lokakuussa 2017 viestintäkoulutus. Kuluvan vuoden aikana järjestetään kolme Kaupungin strategian jalkauttaminen ja viestintä -työpajaa valtuuston, hallituksen ja lautakuntien puheenjohtajille, kaupungin johtoryhmälle, esimiehille sekä viestinnän henkilöstölle. Minna Löytty-Rissanen (kesk.) ja Reijo Kahelin (vas.) toivoivat, että myös valtuutetut voisivat osallistua vastaavaan työpajaan. Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto piti mahdollisena tällaisen tilaisuuden järjestämistä.

 

SDP:n valtuustoryhmä jätti kesäkuussa 2017 valtuustoaloitteen tiedottajan/viestintävastaavan palkkaamisesta. Valtuuston kokouksessa maanantaina todettiin, että tehtävää hoitaa määräaikainen tiedottaja. Sami Kymäläinen (ps.) totesi, että hänen näkemyksensä mukaan tiedottajan viran tulisi olla vakinainen.

 

SDP:n valtuustoryhmältä tuli lisäksi kesäkuussa 2017 aloite valtuuston kokousten videoinnista. Asiaa on selvitelty tekemällä kyselyt sekä valtuutetuille että kuntalaisille ja pyytämällä asiantuntijoiden arviota valtuustosalin äänentoiston parantamisesta. Äänentoiston parantamisen kustannusarvio oli noin 22 000 euroa. Kyselyn perusteella valtuutetuista puolet kannatti ja puolet vastusti videointia. Kuntalaisten vastausten määrä oli niin vähäinen, ettei niiden perusteella voida tehdä pitäviä päätelmiä kaupunkilaisten kiinnostuksesta seurata videoituja kokouksia. Eliisa Suhonen (sd.) oli sitä mieltä, että kokousten videointi olisi nykypäivää. Ilkka Hjerppe (sd.) totesi, että striimausta voitaisiin kokeilla myös hyvin kevyellä kalustolla. Valtuusto pitäytyi kuitenkin kaupunginhallituksen päätöksessä olla aloittamatta kokousten videointia tässä vaiheessa.

 

Alun perin vuonna 2014 jätetty valtuustoaloite luonnonsuojelualueen laajentamisesta Eräpyhän alueella on nyt käsitelty loppuun. Alueelta on rauhoitettu 4,4 hehtaarin lisämääräala, jonka tarkennetut rauhoitusmääräykset kaupunginhallitus hyväksyi 29.1.2018.

 

Kokouksessa jätettiin seuraavat uudet valtuustoaloitteet: Merikanto-opiston rahoituksen nostaminen, Tapahtumasarja eri-ikäisille kuntalaisille vuonna 2019 (Oriveden kaupungin 150-vuotisjuhlavuosi), Puuterminaalitoimintojen tulevaisuus Orivedellä, Nopea palautejärjestelmä palautteen keräämiseksi kaupungin palveluista, Työhyvinvointia käsittelevä valtuustoaloite.

Katso kaikki uutiset