• Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Kulttuuria ja perinteitä

Kaupunginavustukset yksityisteiden tienpitoon 2018

02.01.2018

Kaupunginavustukset yksityisteiden tienpitoon 2018

Avustettavalla tiellä on oltava perustettuna tiekunta ja tien on palveltava vähintään 100 metrin matkalla pysyvää asutusta ja/tai yleistä liikennettä. Kunnossapitoavustushakemukset on lähetettävä sähköpostilla tieavustus@orivesi.fi tai postitettava osoitteella Oriveden kaupunki, Tekninen lautakunta/yksityistiet, PL 7, 35301 ORIVESI. Avustushakemuksen on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 28.2.2018 klo 15.00. Määräajan jälkeen toimitetut hakemukset jätetään käsittelemättä.

Sähköinen lomake kunnossapitoavustuksen hakemiseksi on saatavissa internet-sivuilta www.orivesi.fi kohdasta Palvelut>Liikenne ja kadut>Yksityistiet>Avustushakemuslomakkeet . Paperinen lomake on lähetetty avustuksen piirissä olleille tiekunnille postitse.

Kaupunki myöntää määrärahojen puitteissa avustuksia liikennöintiä rajoittavien silta- ja rumpuvaurioiden sekä liikennöinnin estävien routavaurioiden korjaukseen. Perusparannusavustusten hakuaika on huhtikuun loppuun mennessä. Kustannusarvioltaan alle 5000 euron hankkeiden avustukset haetaan lomakkeella ja suurempien hankkeiden hakemukset vapaamuotoiseen kirjalliseen hakemukseen sekä suunnitelmaan perustuen. Lisätiedot: vs. maankäyttöinsinööri Seppo Tingvall, puh. 040 133 9133.

TEKNINEN LAUTAKUNTA  

Katso kaikki uutiset