• Kirjastossa on esillä myös taidetta

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Liikuntahallin vieressä on viehättävä lampi

  • Oriveden Suvi tarjoaa kesäkurssikattauksen kulttuurinnälkäisille

  • Kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

  • Kesäpäivää voi viettää vaikka Längelmäveden rannalla

Eräjärven jätevedenpuhdistamo muutettu pumppaamoksi

04.07.2017

Eräjärven jätevedenpuhdistamo muutettu pumppaamoksi

Oriveden kaupungin Eräjärven jätevedenpuhdistamon toiminta on lopetettu tämän vuoden (2017) kesä-heinäkuun vaihteessa, josta lähtien jätevedet on johdettu Tähtiniemen puhdistamolle käsiteltäväksi.
Puhdistamon rakennus jää paikalleen. Puhdistamon tulopumppaamosta on rakennettu siirtoviemärin lähtöpumppaamo ja puhdistamon muita altaita käytetään lähtöpumppaamon tasausaltaina. Vanhoihin altaisiin mahtuu 2...3 päivän virtaamaa vastaava vesimäärä. Tämä antaa vesihuoltolaitokselle toiminta-aikaa mahdollisissa häiriötilanteissa.
Puhdistamon purkuputki jää vesistöön nykyiselle paikalleen ympäristölupapäätöksen mukaisesti. Vanha purkuputki pidetään kunnossa ja sen pohjassa pysyminen varmistetaan.
Pirkanmaan ELY-keskus on katsonut, että puhdistamon toiminnan lopettaminen ja jälkihoitotyöt voidaan toteuttaa esitetyn suunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja:
http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/vesihuolto/jateveden-kasittely/erajarven-jatevedenpuhdistamo

 

Katso kaikki uutiset