• Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

Elämänlaatulautakunnan lisämääräraha nuorten hyvinvointiin

03.01.2018

Oriveden kaupunginvaltuusto myönsi talousarviokokouksessaan 35 000 euron lisäyksen elämänlaatulautakunnan vuoden 2018 määrärahoihin. Kyseessä on merkittävä, noin 25 % lisäys edellisvuoteen verrattuna.

 

Elämänlaatulautakunta päätti kokouksessaan 19.12., että summa kohdennetaan nuorisopalveluiden henkilöstökuluihin. Päätös on linjassa kaupungin hyvinvointisuunnitelman 2018–2020 sekä uuden kaupunkistrategian kanssa, joissa yhtenä keskeisistä tavoitteista on nuorten hyvinvoinnin parantaminen. Lisämääräraha mahdollistaisi esimerkiksi yhden kokoaikaisen työntekijän palkkaamisen nuorisopalveluihin.

Katso kaikki uutiset