• Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Nopea junayhteys Tampereelle

Asemakaava- ja asemakaavanmuutosluonnos Lehdistö-Varikko-Oriahde

06.06.2017

Asemakaava- ja asemakaavanmuutosluonnos Lehdistö-Varikko-Oriahde

Oriveden kaupunginviraston ympäristötoimistossa (os. Keskustie 23, II krs.) sekä kaupungin verkkosivuil-la www.orivesi.fi/ajankohtaista  pidetään nähtävänä 8.-21.06.2017 maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten Kirkonseudun asemakaava- ja asemakaavanmuutos-luonnos  ”Lehdistö-Varikko-Oriahde”. Luonnos käsittää alueita Enokunnantien ja Rinnetien välisellä alueella pääasiassa kantatien 58 länsipuolella, mutta osin myös itäpuolella. Alueen maanomistajille lähetetään tämä kuulutus. Nähtävillä on myös alueeseen liittyvä tiesuunnitelma (kantatien 58 kiertoliittymät), josta kuulutetaan erikseen.
Mahdolliset kaavaluonnosta koskevat huomautukset tulee jättää ympäristötoimistoon nähtävänä oloajan kuluessa osoitteella Oriveden ympäristölautakunta, PL 7, 35301 ORIVESI. Lisätietoja asiasta saa tarvittaessa maankäyttöinsinööri Valkamalta puh. 050-3295303.

Orivedellä 07.06.2017
ORIVEDEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Asemakaava- ja asemakaavanmuutosluonnos Lehdistö-Varikko-Oriahde avautuu tästä linkistä (pdf-tiedosto)

Katso kaikki uutiset